Wyniki badań w zakresie zakiszania & higieny paszy

BONSILAGE SPEED G zakisza wymiernie szybciej

Wyniki monitoringu kiszonek pokazały, że już po 14 dniach zakiszania z użyciem  BONSILAGE SPEED G powstaje taka ilość kwasu octowego, która zabezpiecza stabilność kiszonki po jej otwarciu. 

BONSILAGE PLUS pozwala zaoszczędzić na paszy treściwej

Wyniki badań na Uniwersytecie Hohenheim potwierdzają skuteczność BONSILAGE PLUS. Aby pokryć zapotrzebowanie krów wysokowydajnych na białko strawne, należy dostarczyć im większą ilość białka chronionego. BONSILAGE PLUS poprawia jakość białka w kiszonce.

BONSILAGE ALFA sprawdza się w gospodarstwach

Zakiszacz BONSILAGE ALFA sprawdził się w całej Europie, potwierdzając skuteczność szczepów bakterii kwasu mlekowego, wyselekcjonowanych pod kątem trudnego do zakiszania materiału, jakim jest lucerna, koniczyna czy mieszanki koniczyny z trawami. 

Monitoring kiszonek: Wyniki badań kiszonek z traw

Firma Schaumann poddała ocenie próby kiszonek pierwszego pokosu z całego terenu Niemiec, które zostały zaprawione BONSILAGE-m FIT G i BONSILAGE-m SPEED G. Jakość badanych kiszonek okazała się bardzo wysoka.

BONSILAGE SPEED G: Wymiernie szybsze zakiszanie

Innowacyjny zakiszacz firmy SCHAUMANN, przeznaczony do kiszonek z traw, koniczyny, lucerny i z żyta na zieloną masę, umożliwia otwarcie silosu już po dwóch tygodniach zakiszania.

Kiszonka z trawy i lucerny: BONSILAGE FORTE redukuje rozpad białka

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Halle potwierdzają: Zastosowanie Bonsilage Forte w znaczny sposób redukuje zawartość amin biogennych w kiszonce!

Uniwersytet w Bonn: BONSILAGE TWIN zapobiega przegrzewaniu

Współdziałanie zakiszaczy BONSILAGE TWIN MS i BONSILAGE TWIN MF w połączeniu z dobrym ubiciem skutkuje otrzymaniem ekstremalnie stabilnej i nienagannej pod względem higieny kiszonki.

Haus Riswick prezentuje wyniki doświadczeń 2011 w zakresie konserwacji CCM

Wyniki doświadczenia Haus Riswick potwierdzają, że Bonsilage CCM jest absolutnie skutecznym, opłacalnym a przy tym niepowodującym korozji produktem, dla którego nie istnieje lepsza alternatywa.