CERABAC hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych i stymuluje odporność


Dla zdrowotności prosiąt odsadzonych bardzo ważne znaczenie ma probiotyk, który długotrwale wspiera wszystkie procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym. Jego zastosowanie nie daje efektów z dnia na dzień. Priobiotyk oddziałuje w sposób ciągły na stabilizację mikroflory, wspomagając w ten sposób znacząco zdrowie zwierząt. Aby osiągnąć ten cel, firma SCHAUMANN stworzyła CERABAC.

 

 


 Bacillus subtilis wzmacnia odporność i … sam jest odporny!
 
Innowacyjna substancja czynna CERABAC posiada tę szczególną cechę, że występuje w paszy w formie przetrwalników. Dzięki temu jest odporna na różne czynniki środowiskowe jak wysoka temperatura, ciśnienie, długie magazynowanie oraz jest wytrzymała wobec działania kwasów żołądkowych. Cerabac uaktywnia się dopiero w jelitach. Tzw. kiełkowanie przetrwalników rozpoczyna sie w jelicie cienkim i gwałtownie przyspiesza w jelicie grubym. Liczba bakterii Bacillus subtilis podwaja się w przeciągu 12 h w różnych odcinkach jelita cienkiego, natomiast w przedniej części jelita grubego ich liczba wzrasta dwunastokrotnie, a w tylnej nawet piętnastokrotnie (rys.1).
 
Badania potwierdzają działanie CERABAC
 
Trzy różne doświadczenia z 428 prosiętami ogółem, przeprowadzone w centrum badawczym Gut Hülsenberg i na Uniwersytecie w Berlinie potwierdziły, że zastosowanie CERABAC efektywnie wspiera prosięta po odsadzeniu. Osiągają one wyższe dzienne przyrosty podczas odchowu (rys.2) i cechuje je lepszy status zdrowotny.


 


Wzrost i zagęszczenie kolonii bakterii z CERABAC w przewodzie pokarmowym

CERABAC pozwala uzyskać wyższe średnie przyrosty na dzień przez cały cykl

Działanie CERABAC