Porady dotyczące siewu traw

Optymalny podsiew zwiększa plon z użytków zielonych

Intensywne zagospodarowanie użytków zielonych pozwala na pozyskanie najtańszym kosztem materiału bogatego w białko surowe, energię i wysokiej jakości włókno strukturalne. Udany podsiew jest efektem przestrzegania kilku ważnych wskazówek.