Certyfikaty jakości

Certyfikat ABCERT AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG


Certyfikat Abcert AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH


Certyfikat Abcert AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla H. Wilhelm Schaumann GmbH


Certyfikat DLG "Mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG


Certyfikat DLG "Preparaty mlekozastępcze i mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Eilsleben GmbH


Certyfikat GMP+ dla H. Wilhelm Schaumann GmbH

SCHAUMANN posiada, zgodnie z rozporządzeniem WE, eko certyfikat na handel paszami. 


Certyfikat GMP+ dla Schaumann Agri International GmbHCertyfikat GMP+ dla Schaumann Eilsleben GmbHCertyfikat GMP+ dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGCertyfikat GMP+B3 dla Schaumann Polska Sp. z o.o.


Eko certyfikat Abcert "Mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGEko certyfikat Abcert "Handel" dla H. Wilhelm Schaumann GmbHEko certyfikat Abcert "Zakiszacze" dla H. Wilhelm Schaumann GmbHEko certyfikat Abcert "Mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Eilsleben GmbHCertyfikat KAT oraz GGE dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGCertyfikat A-Futter dla Schaumann Eilsleben GmbHCertyfikat A-Futter dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG