ASS-CO FERM - Żywe drożdże i probiotyk dla polepszenia metabolizmu żwacza


Pobór paszy po zaaplikowaniu żywych drożdży u krów świeżo wycielonych (Ettle und Schwarz, 2002)

 

ASS-CO FERM to rozwinięta w Instytucie Badawczym SCHAUMANN-a kombinacja probiotyku z żywymi drożdżami i innymi substancjami czynnymi. ASS-CO FERM wzmacnia zdrowotność i poprawia wydajność mleczną oraz pobór paszy.

 

Specjalnie wyselekcjonowane kultury gwarantują ciągłą optymalne zasiedlenie żwacza koloniami żywych drożdży, co przyczynia się do szybszego rozkładu włókna surowego i stabilnej wartości pH żwacza. Są one w stanie wykorzystać znajdujący się w żwaczu kwas mlekowy dla własnych czynności metabolicznych.

 

 

Żywe drożdże w ASS-CO FERM poprawiają namnażanie się bakterii

 

 

Żywe drożdże ASS-CO FERM wykorzystują pozostały w żwaczu tlen, tworząc lepsze warunki dla wzrostu bakterii. Stymulują też one ograniczanie wzrostu bakterii kwasu mlekowego. Zawartość kwasu mlekowego w żwaczu ulega zmniejszeniu, stabilizuje się wartość pH i tym samym poprawiają się warunki dla bakterii rozkładających celulozę.

 

 

 

Wyniki: Wyższy pobór paszy i większa wydajność mleczna

 

 Szybszy rozkład włókna surowego (rys.1) prowadzi do zwiększenia poboru paszy (rys.2) i większej ilości białka przyswajalnego w jelicie cienkim.
Poprawa strawności surowych składników pokarmowych wpływa ponadto na wzrost efektywności wykorzystania paszy, czego wynikiem jest większa wydajność mleczna (rys.3) przy takiej samej zawartości składników.
Dzięki stabilnemu metabolizmowi żwacza i wątroby wzmacnia się zdrowotność krów.