RUMIVITAL optymalizuje fermentację w żwaczu i pomaga lepiej wykorzystać paszę


 

RUMIVITAL to innowacyjny produkt fermentacji firmy SCHAUMANN, mający na celu zwiększenie dostępności substancji odżywczych w żwaczu bydła mlecznego. Do dyspozycji są dwa warianty produktu: RUMIVITAL dla dawek opartych na trawie oraz RUMIVITAL®i dla dawek opartych na kukurydzy. Obydwa produkty stymulują trawienie różnych frakcji węglowodanów w żwaczu, zwłaszcza frakcji skrobi i włókna roślinnego. Wzrost możliwości fermentacyjnych w żwaczu skutkuje większą rotacją związków odżywczych, co pozwala na lepsze wykorzystanie paszy.

 

 

Strawność dawek paszowych to kwestia kluczowa dla żywienia bydła mlecznego


Podstawą opłacalnej produkcji mleka jest żywienie zwierząt zgodne z ich zapotrzebowaniem. W zależności od jakości użytej paszy, strawność włókna surowego dawki całkowitej może się znacząco zmieniać. Frakcje włókna są, w porównaniu do wszystkich innych surowych składników pokarmowych, mniej strawne i w związku z tym gorzej wykorzystywane przez zwierzęta.

 

Udostępnienie frakcji węglowodanowych ze ścian komórkowych

 

Elementy szkieletowe roślin zbudowane są z węglowodanów pełniących funkcję budulcową: celulozy i hemicelulozy (frakcje NDF i ADF), które tylko do pewnego stopnia ulegają rozkładowi przez bakterie żwacza. Tym samym strawność włókna staje się kluczową kwestią żywieniową. RUMIVITAL oraz RUMIVITAL®i to jedyne w swoim rodzaju kompleksy wysokobiałkowych substancji czynnych, pozyskiwanych w wyniku fermentacji z udziałem wyselekcjonowanych grzybów. Obydwa produkty stymulują przyswajalność i fermentację różnych frakcji węglowodanowych w żwaczu, będąc równocześnie pożywką dla bakterii żwaczowych (rys.1).

 

Jedyne w swoim rodzaju produkty fermentacji wspierają rotację związków odżywczych w żwaczu

 

RUMIVITAL oraz RUMIVITAL®i mają za zadanie pozytywnie oddziaływać na fermentację w żwaczu i w efekcie doprowadzić do rozkładu włókna surowego, substancji strukturalnych i frakcji skrobi dawek żywieniowych na bazie traw i kukurydzy. Dzięki poprawie strawności włókna oczekiwać można większego poboru suchej masy i tym samym większej ilości energii, co w efekcie zwiększa wykorzystanie paszy.

 

RUMIVITAL®i dla większej efektywności dawek opartych na kukurydzy, bogatych w skrobię

 

Podczas gdy RUMIVITAL optymalizuje w pierwszej kolejności wykorzystanie paszy opartej na trawie, RUMIVITAL®i został stworzony specjalnie pod kątem paszy opartej na kukurydzy, która jest bogata w skrobię a uboga we włókno z wysokimi wartościami węglowodanów niestrukturalnych. RUMIVITAL® i stabilizuje dodatkowo wartość pH żwacza. Dzięki zwiększonej powierzchni struktur ścian komórkowych wiązaniu ulega więcej jonów H+ i zwiększa się pojemność buforowa.

 

Doświadczenia potwierdzają efektywniejsze wykorzystanie paszy i wzrost strawności

 

RUMIVITAL, co udowodniono w badaniach, prowadzi do wyższej strawności ścian komórkowych oraz lepszego wykorzystania całkowitej masy organicznej i energii zawartej w dawce ogólnej. Badania potwierdziły większą wydajność paszy. Doświadczenia z RUMIVITAL®i pokazują te same właściwości. Dodatkowo RUMIVITAL®i wpływa na zwiększenie pojemności buforowej, dzięki czemu ph w żwaczu szybciej ulega stabilizacji (rys.2).

 


Rumivital udostępnia ściany komórek roślinnych

Pozytywnie oddziaływanie produktu RUMIVITAL oraz RUMIVITALi na zwierzęta