BOVIN-S-KOMPLEX - Kombinacja witamin i mikroelementów dla bydła


Specjalna kombinacja witamin i mikroelementów BOVIN-S- KOMPLEX optymalizuje żywienie bydła mlecznego, szczególnie przy stosowaniu pasz bogatych w białko o wysokim stopniu degradacji białka jak np. trawa pastwiskowa czy kiszonka z traw.

 

 

BOVIN-S-KOMPLEX – Skład

 

BOVIN-S-KOMPLEX jest specjalną kombinacją witamin i mikroelementów, która wspomaga metabolizm żwacza i redukuje poziom amoniaku w przedżołądku.
Instytut badawczy SCHAUMANNA rozwinął BOVIN-S-KOMPLEX 20 lat temu w celu obniżenia poziomu białka przy stosowaniu pasz bogatych w białko o wysokim stopniu jego degradacji (85 % i więcej) jak np. trawa pastwiskowa czy kiszonka z traw.

 

BOVIN-S-KOMPLEX – Działanie

 

BOVIN-S-KOMPLEX wpływa bezpośrednio na przebieg trawienia w przedżołądku. W żwaczu reguluje spadek wartości pH i optymalizuje stosunek kwasu octowego do propionowego. Dzięki temu zwiększa się pobór paszy oraz zaopatrzenie energetyczne mikroflory żwacza dla syntezy białka bakteryjnego. Następstwem tego jest większa ilość białka strawnego w jelicie cienkim przy równoczesnym wzroście podaży metioniny i lizyny. Zoptymalizowane warunki w żwaczu wspierają ponadto przemianę energetyczną.

 

BOVIN-S-KOMPLEX – Wyniki

 

BOVIN-S-KOMPLEX wspiera metabolizm żwacza i optymalizuje przemianę energetyczną.
Wyniki:

  • Większy pobór paszy
  • Lepsze proporcje w żwaczu
  • Lepsze zaopatrzenie w białko
  • Lepsze parametry krwi
  • Większe ilości mleka i białka mleka