GREENSTAR do produkcji wysokowartościowych kiszonek z traw


Mieszanki traw GREENSTAR

Nienaganna pasza objętościowa jest bazą dla opłacalnej produkcji mlecznej.Tylko najlepszej jakości pasza objętościowa dostarcza wysokowartościowej energii oraz białka. Pozwala to ograniczyć zakup drogich pasz białkowych. Mieszanki traw GREENSTAR oferują właściwe rozwiązanie dla każdej lokalizacji i dla każdego sposobu gospodarowania.

 

 

 

 

GREENSTAR pozwala uzyskać wysoką zawartość białka w zebranej masie
 
Uzysk energii i białka z hektara upraw jest znacznie wyższy niż z gatunków traw powszechnie stosowanych. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach paszy objętościowej. Porównanie obejmujące okres pięcioletni potwierdziło, że mieszanki kostrzewy trzcinowej mogą dostarczyć do 13% więcej suchej masy w ciągu roku (rys.1). W efekcie koszt paszy na zwierzę dziennie jest wyraźnie niższy.
 
Mieszanki traw GREENSTAR tworzą głębokie systemy korzeniowe

 

Mieszanki traw GREENSTAR STRUKTUR są odporne na susze wiosenne i letnie. Dzięki głębokiemu przerośnięciu gleby korzeniami wykorzystana zostaje woda dostępna w niskich warstwach (rys.2). Korzenie mieszanek traw GREENSTAR STRUKTUR mogą w odpowiednich warunkach glebowych sięgać do 100 cm głębokości.
Straty runi wskutek dłużej trwającej suszy są również ograniczone. Dzięki częstym suszom pojawia się mniej chwastów a ruń jest przez lata mniej podatna na zachwaszczenie. Mieszanki traw GREENSTAR STRUKTUR są również odporne na uszkodzenia roślin, spowodowane nadmierną wilgotnością gleby. Drenaż gleby przez silnie rozwinięty system korzeniowy funkcjonuje znacznie lepiej niż w przypadku życicy trwałej.
 
GREENSTAR wykorzystuje składniki pokarmowe z niższych warstw gleby


Miękkolistna kostrzewa trzcinowa w mieszankach traw GREENSTAR STRUKTUR efektywnie wykorzystuje dostępne substancje odżywcze (rys.3).Okazałe korzenie stanowią skuteczną ochronę przed wypłukiwaniem składników pokarmowych w wodzie gruntowej. Mieszanki traw GREENSTAR z miękkolistną kostrzewą trzcinową mogą pobrać ponad 90% dostępnych składników pokarmowych z gleby, przerośniętej korzeniami nawet do 100 cm głębokości. Płytko korzeniące się gatunki traw (np. życica trwała) mają korzenie sięgające 1/3 tej głębokości.

 

Mieszanki traw GREENSTAR dają trawę bogatą we włókno strukturalne
 
Cechą charakterystyczną mieszanki GREENSTAR STRUKTUR jest ponadprzeciętny  udział wartościowych liści w zielonej masie i tylko niewielki udział małostrawnych pędów roślin. Dzięki temu mieszanka dostarcza, nie ulegając zdrewnieniu, duże ilości włókna strukturalnego dla zwierząt. Te ważne dla przeżuwaczy węglowodany strukturalne wspierają zdrowotność i wydajność życiową zwierząt. "Hamujące" dawki, oparte na słomie nie są już konieczne. Struktura ścian komórkowych miękkolistnej kostrzewy trzcinowej w mieszance GREENSTAR STRUKTUR jest bardziej strawna od innych traw (rys.4).

 

Rys.1 Suma rocznego uzysku suchej masy 2013-2017


Suma rocznego uzysku suchej masy w latach 2013-2017

Rys.2 Porównanie systemu korzeniowego


Porównanie systemu korzeniowego kostrzewy trzcinowej i życicy

Rys.3 Miękkolistna kostrzewa trzcinowa znacznie efektywniej wykorzystuje dostępne surowce do produkcji białka surowego


Produkcja białka surowego przez miękkolistną kostrzewę trzcinową

Rys.4 Różnice w strawności ścian komórkowych i w stymulacji aktywności żwacza w przypadku różnych gatunków traw


Strawność ścian komórkowych i aktywność żwacza w przypadku różnych gatunków traw