Kury nioski: Jak uniknąć stresu cieplnego latem?


Stres cieplny u kur niosek

Wysokie temperatury na zewnątrz i brak chłodzenia w nocy przyczyniają się do obniżenia produkcyjności kur niosek. Następstwem są: niższa nieśność, mniejsze jajka, blade żółtka i słabsza skorupka. Hodowca może skutecznie zapobiec wystąpieniu dyskomfortu cieplnego.

 

Optymalna temperatura dla kur niosek w chowie ściółkowym wynosi 18-22°C. Aby powstrzymać obniżenie wydajności na skutek wysokich temperatur należy przedsięwziąć pewne środki:

 
Dostosowanie chowu do panujących warunków

  • W miarę możliwości jak najwcześniejsze rozpoczęcie dnia świetlnego
  • Sprawdzenie pod kątem sprawności systemu wentylacyjnego oraz paszociągów i systemu pojenia
  • Systematyczne wietrzenie, w razie potrzeby użycie dodatkowego wentylatora
  • Ustawienie właściwej prędkości przepływu powietrza oraz zwiększenie wentylacji stosownie do liczby zwierząt (0,7 m3/ kg masy ciała i dzień)
  • Zwilżanie powietrza nawiewanego obniża temperaturę i redukuje pylenie

Dopasowanie racji żywieniowych i zadbanie o pobór paszy

 

Wysokie temperatury latem wpływają często na spadek poboru paszy i wody. Konsekwencją jest szybkie obniżenie zaopatrzenia w substancje odżywcze.

  • Włączanie światła w nocy w odstępach 30-minutowych spowoduje dodatkowy pobór paszy i wody
  • Dostęp do poideł także w nocy
  • Unikanie selektywnego wybierania pożywienia przez zwierzęta; optymalnie zmieszana pasza zapewnia zaopatrzenie w niezbędne witaminy oraz makro- i mikroelementy
  • Dodanie witaminy C i witaminy E pozwoli ustabilizować krążenie
  • Jakość wody powinna być bez zarzutu pod względem higieny; latem warto zastosować kwasy