Trawa z uprawy


Zasięgnij informacji na temat szczegółów danej fazy produkcyjnej lub wybierz grupę produktów danego odcinka produkcji.

Jednoroczna

GreenStar af1


Bardzo wydajna mieszanka traw dla jedno- i dwuletniej polowej produkcji roślinnej