Optymalny podsiew zwiększa plon z użytków zielonych


Intensywne zagospodarowanie użytków zielonych pozwala na pozyskanie najtańszym kosztem materiału bogatego w białko surowe, energię i wysokiej jakości włókno strukturalne. Systematyczny podsiew i pielęgnacja pozwalają utrzymać trwałe użytki zielone na wysokim poziomie i uniknąć częściowej degradacji gleby.
Udany podsiew oznacza przestrzeganie kilku ważnych wskazówek.

 

 

Skontrolowanie powierzchni po okresie zimowym

 

Po okresie zimowy należy ocenić, jak duże są ewentualne szkody spowodowane złym przezimowaniem roślin oraz czego potrzebuje gleba: przesiewu, podsiewu czy zasiewu.

 

Ustalenie najlepszy termin na podsiew

 

Wybór optymalnego terminu to podstawa dla zapewnienia najlepszych z możliwych warunków startowych dla siewu uzupełniającego. Cztery najważniejsze wskaźniki dla wzrostu kiełkujących roślin to woda, temperatura gleby, zaopatrzenie w składniki pokarmowe, obecność starej darni. Jeżeli wskazane jest wykonanie uprzednio mechanicznej obróbki np. wiechliny, wówczas najlepszy termin nie zawsze oznacza wczesną wiosnę.

 

Mechaniczna obróbka wiechliny zwyczajnej

 

Przeprowadzenie rzędu doświadczeń przez Instytut „DLR-Eiffel“ w latach 2009/2010 pozwoliło wyciągnąć wniosek, że intensywne bronowanie najlepiej zwalcza wiechlinę zwyczajną. Optymalnym terminen dla zwalczenia rośliny okazał się okres po trzecim pokosie w sierpniu, kiedy wiechlina najczęściej ulega wysuszeniu i łatwo daje się usunąć. Zwalczanie jej wczesną wiosną i jesienią nie przyniosło tak dobrych rezultatów, gdyż nie była wystarczająco sucha.

 

Koszenie odchwaszczające i przerzedzenie łanów poprawia warunki początkowe

 

Podsiew ugruntowuje się wtedy, gdy kiełki nasion zakorzenią się w glebie. W związku z tym należy przed siewem stosując środki chemiczne lub mechanicznie doprowadzić do przerzedzenia łanu. Stary porost powinien być ograniczany, tak aby młoda darń mogła się rozwijać i otrzymać jak najwięcej światła. Koszenie odchwaszczające także pobudza rozkrzewianie się roślin.

 

Bronowanie i wysiew w dwóch osobnych etapach

 

W ostatnich latach popularne stało sie bronowanie za pomocą zintegrowanego pneumatycznie systemu sterującego zakończone walcowaniem. W tym procesie na powierzchni zostają niestety duże ilości chwastów, dlatego zaleca się każdy kolejny krok poprzedzić wywozem zebranego materiału.

 

Niedopuszczenie do wysuszenia powierzchni przy wysiewie

 

Problem ten dotyczy zwłaszcza nasion traw, które mają kontakt z glebą, której górna powierzchnia podatna jest na wysuszenie. W praktyce oznacza to, że konieczne jest przeprowadzenie kończącego walcowania przy użyciu walca profilowanego. Siew szczelinowy ma tę korzyść, że nasiona są mniej podatne na wysuszenie w porównaniu z siewem rzutowym.

 

Nawożenie młodej darni

 

Szczególną uwagę zwrócić należy na to by zastosowane przy nowym wysiewie lub dosiewie szybko przyswajalne nawozy mineralne zawierały optymalne zawartości podstawowych składników pokarmowych takich jak fosfor, potas i niewielką zawartość azotu. Jeżeli planowany jest podsiew wczesną wiosną, zaleca się po obserwacjach, szybko rozpocząć użytkowanie. Początkowa zawartość azotu nie powinna przekroczyć 30 kg/ha. Należy zrezygnować w okresie zakorzeniania jak również przez cały pierwszy rok z nawożenia gnojowicą lub innymi substratami.