MIZI - Mikronizowany tlenek cynku, skuteczny w zapobieganiu biegunkom u cieląt i prosiąt


Biegunka jest jedną z najczęstszych chorób, dotykających cielęta i prosięta. W momencie odsadzania, układ immunologiczny zwierząt nie jest jeszcze dostatecznie wykształcony. Jednocześnie słabnie działanie przeciwciał, pobranych wraz z siarą. Właśnie te czynniki oraz zmiana struktury błony śluzowej jelita, uwarunkowana odsadzaniem, ułatwiają bakteriom chorobotwórczym jak E. coli zasiedlenie jelit.

Innowacyjna substancja czynna MIZI pomaga temu zapobiec.

 


Specjalna technika z użyciem mimośrodowego młynu wibracyjnego, opatentowana przez firmę SCHAUMANN, polega na mikronizowaniu „normalnego“ tlenku cynku i jego aktywacji. W efekcie tych procesów dochodzi do powiększenia jego powierzchni (wyższa porowatość) i zwiększenia reaktywności. Skuteczność MIZI jako dodatku, zastosowanego w ilościach dopuszczalnych przez prawo paszowe, jest porównywalna z mechanizmem działania farmakologicznej dawki ZnO.


Oddziaływanie tlenku cynku


Różne badania naukowe pokazują, że tlenek cynku w wysokiej dawce skutecznie hamuje wzrost pewnych szczepów bakterii (enterobakterii, E. coli, bakterii mlekowych), a także zmniejsza zdolność przyczepiania się bakterii E. coli do błony śluzowej jelita. Dlatego ZNO jest tak skuteczny w przeciwdziałaniu biegunkom przy infekcji E. coli. Cynk jest również elementem składowym wielu enzymów, biorących udział np. w podziale komórek, w metabolizmie tłuszczów, białek, energii oraz w różnych funkcjach systemu immunologicznego. Ponadto wykazuje także działanie przeciwzapalne, wspierające zdrowotność tkanek.


MIZI w odchowie cieląt

 

Wysokie dzienne przyrosty oraz witalność są nadrzędnym celem odchowu cieląt. MIZI poprawia nie tylko rozwój cieląt w fazie odpajania, lecz także redukuje ryzyko wystąpienia biegunek i chorób dróg oddechowych. Badania wykazały również, iż w grupie z dodatkiem MIZI odnotowano znacznie mniejszą liczbę kolek i zapaleń płuc.
Wszystkie preparaty mlekozastępcze oraz preparaty wzbogacające mleko, zostały wyposażone w MIZI. Celem jest intensywne wzmocnienie układu immunologicznego oraz wzrost dziennych przyrostów i poprawa wykorzystania paszy, już od pierwszego dnia życia.   
 

MIZI w odchowie prosiąt


Chore prosięta często wymagają interwencji lekarza weterynarii, która ma na celu niedopuszczenie do rozwoju choroby i spadku wydajności. Skuteczną metodą jest zastosowanie tlenku cynku (ZnO) w farmakologicznej dawce, wynoszącej 2.500-3.000 ppm. Duża ilość zostaje jednak nieprzyswojona i wydalona jako metal ciężki do środowiska. Dlatego też dozowanie dużych ilości tlenku cynku już teraz nie wszędzie jest dopuszczalne, a w najbliższej przyszłości ma zostać zakazane całkowicie. Skuteczność MIZI jako dodatku, zastosowanego w ilościach dopuszczalnych przez prawo paszowe, jest porównywalna z mechanizmem działania farmakologicznej dawki ZnO. Z tego powodu firma SCHAUMANN wyposażyła wszystkie mieszanki dla prosiąt odsadzanych w MIZI, oferując tym samym większe zabezpieczenie krytycznych faz cyklu produkcyjnego.