NatuPig w tuczu świń


Produkty NATUPIG umożliwiają wyprodukowanie mieszanek paszowych o zredukowanej ilości białka i fosforu, co pomaga spełnić wymogi rozporządzenia o nawożeniu. Zastosowanie produktów w praktyce potwierdziło nowe możliwości, jakie oferuje NATUPIG w żywieniu zwierząt (rys.1 i rys.2).

 

 

 

 

Efektywne korzystanie z zasobów  i optymalizacja kosztów


Mieszanki paszowe ze zmniejszoną o 2-3% ilością śruty sojowej, bez konieczności zastosowania dodatkowych aminokwasów, oznaczają dla gospodarstwa wysokie oszczędności. Przy 1.000 miejsc tuczowych można, dzięki żywieniu produktami NATUPIG, zaoszczędzić rocznie 24 t śruty sojowej (rys.3).

 

NATUPIG – Zastosowanie w gospodarstwie

 

Gospodarstwo Rottler z Bergen (cykl półzamknięty, 250 loch rasy PIC, 1.200 miejsc tuczowych, żywienie na mokro) stosuje od wiosny 2019 r. mieszanki dla tuczników z linii NATUPIG z substancją czynną CERAVITAL XP (rys.4). W porównaniu do wcześniejszych mieszanek zastosowano we wszystkich fazach tuczu zredukowaną o 2% ilość śruty sojowej HP, przy zachowaniu tego samego poziomu aminokwasów w mieszance (lizyna, metionina i treonina). 

Wydajność tuczu kształtowała się na poziomie 871 g dziennych przyrostów, przy wykorzystaniu paszy wynoszącym 1:2,72. Udział mięsa chudego, po przestawieniu na żywienie ze zredukowaną ilością śruty sojowej i bez wyrównania ilości wolnych aminokwasów, pozostał wysoki i wyniósł ponad 60% (rys.5).
Zastosowanie mieszanek NATUPIG pozwoliło zaoszczędzić na śrucie sojowej. Efekt to redukcja kosztów i mniejsze wydalanie cennych składników pokarmowych przy tych samych dochodach ze sprzedaży mięsa.
 


Nowe możliwości w tuczu świń z NATUPIG

CERAVITAL XP – działanie

Oszczędności na śrucie sojowej dzięki NATUPIG

Mieszanka dla tuczu w gospodarstwie Rottler

Wydajność rzeźna w gospodarstwie Rottler