SCHAUMANN - Zrównoważony sukces hodowcy


SCHAUMANN stawia na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Od momentu założenia firma czuje się odpowiedzialna za standard życia przyszłych pokoleń. Integralnymi elementami strategii przedsiębiorstwa jest więc opracowywanie nowatorskich produktów oraz produkcja mająca na celu ochronę środowiska.

Kierowanie zrównoważonym rozwojem obejmuje obszary takie jak: zarządzanie energią & ochrona środowiska, rentowność, społeczna odpowiedzialność oraz dobrostan zwierząt. Celem nadrzędnym jest ekonomiczne i efektywne korzystanie z dostępnych zasobów przez firmę jak i jej klientów.

Zarządzanie energią & ochrona środowiska


Rozważne i ekologiczne działania skierowane są na w pełni świadome korzystanie z zasobów oraz redukcję emisji zanieczyszczeń. Aspekt ten nie ogranicza się jedynie do działań samego przedsiębiorstwa ale obejmuje również produkcję rolną jego klientów.

 

  • Niższe zużycie energii dzięki certyfikowanemu systemowi zarządzania energią
  • Przyjazna dla środowiska produkcja mleka i biogazu w centrum badawczym Hülsenberg
  • Zastosowanie surowców najwyższej jakości zmniejszających zanieczyszczenie ekosystemu
  • Stosowanie opakowań bezpiecznych dla środowiska naturalnego

 

Więcej o ekologii, zarządzaniu energią i ochronie środowiska...

 

 

 

 

 

 

Rentowność


Nadrzędnym celem firmy SCHAUMANN jest wzrost opłacalności produkcji klienta. Szeroka paleta produktów, jaką oferujemy, pozwala zwiększyć dochody w produkcji zwierzęcej przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości stosowanych surowców. Równocześnie dążymy, poprzez postęp techniczny i innowacje, do jeszcze wyższej efektywności naszego przedsiębiorstwa.

 

Więcej o ekologii i rentowności...

 

 

Odpowiedzialność społeczna


SCHAUMANN, jako przedsiębiorstwo rodzinne, związane z przemysłem rolniczym, poczuwa się do społecznej odpowiedzialności wobec swoich współpracowników oraz całej galęzi rolnictwa.

 

Więcej o ekologii i odpowiedzialności społecznej...

Dobrostan zwierząt


Dobrostan zwierząt znajduje się w centrum zainteresowania firmy SCHAUMANN, obok założeń ekonomicznych oraz społecznych związanych z ekologią. Zdrowotność zwierząt odgrywa bardzo ważną rolę. Liczne doświadczenia potwierdziły pozytywne oddziaływanie stworzonych i wyprodukowanych przez firmę SCHAUMANN substancji czynnych na stan zdrowia zwierząt.

 

 

Więcej o ekologii i dobrostanie zwierząt...