Żywienie stabilizujące zdrowotność jelit: Zaopatrzenie loch we włókno surowe


Żywienie stabilizujące zdrowotność jelit

Podstawową przesłanką dla wysokiej wydajności i zdrowia zwierząt jest przemyślane żywienie loch, uwzględniające skład mieszanki o odpowiednim poziomie strawności i zastosowanie odpowiedniego nośnika włókna surowego. Z uwagi na poziom nasycenia w okresie ciąży oraz pracę jelita w okresie okołoporodowym szczególnie ważne jest zaopatrzenie we włókno surowe.


Specjalne fermentujące frakcje włókna wspierają poprzez swoją wysoką zdolność wiązania wody wydalanie kału i dają efekt sytości. Powodują one fermentację bakteryjną w jelicie grubym i tym samym zapobiegają zaparciom w okresie okołoporodowym. Podczas fermentacji powstają lotne kwasy tłuszczowe takie jak kwas masłowy i kwas octowy, które zapobiegają namnażaniu się niepożądanych bakterii i służą jako pożywka dla błony śluzowej jelita. Maleje niebezpieczeństwo wystąpienia zespołu MMA.
Dla zabezpieczenia udziału włókna surowego firma SCHAUMANN wyposażyła pasze pełnoporcjowe w składniki bogate we włókno surowe, zarówno rozpuszczalne jak i nierozpuszczalne (rys.1 i rys.2). Wybór paszy następuje w oparciu o jej chemiczny skład, jakość higieny, przyswajalność i cenę. Coraz częściej zastosowanie znajdują mieszanki zawierające włókno rozpuszczalne jak i nierozpuszczalne oraz ligninocelulozę.

Trzy produkty firmy SCHAUMANN: SCHAUMANN-PIGFASER, SCHAUMANN-FASERKONZENTRAT oraz SCHAUMALAC Z 10 OMEGA umożliwiają produkcję mieszanek dla loch bez konieczności dodania nośników włókna surowego (rys.3). Szczególne korzyści oferuje SCHAUMALAC Z 10 OMEGA, mieszanka paszowa uzupełniająca ze specjalną kombinacją nośnika włókna surowego i komponentów tłuszczowych.

Rys.1 Wyposażenie we włókno paszy dla loch (g/kg paszy pełnoporcjowej, 88% suchej masy)Rys.2 Składniki paszy, bogate we włókno suroweRys.3 Mieszanki paszowe firmy SCHAUMANN dla loch z SCHAUMALAC Z 60 SPEZIAL ATG i SCHAUMALAC Z 10 OMEGAProdukty dla loch i knurów