Niedobór paszy objętościowej: Jak prawidłowo ułożyć dawki?


Użytek zielony dotknięty suszą

W wielu regionach rolnicy zebrali zaledwie jeden pokos traw na kiszonkę o dopuszczalnej jakości. Wiele plantacji kukurydzy uległo przesuszeniu. W związku z tym jesienią i zimą pojawi się deficyt paszy objętościowej. Firma SCHAUMANN przygotowała kilka wskazówek, jak już teraz zaplanować dawki wg których będzie można żywić swoje stado w nadchodzących miesiącach.

 

 


Zaopatrzenie zgodne z zapotrzebowaniem


Mimo niedoboru paszy objętościowej należy podawać krowom wysokowydajnym, krowom w fazie przejściowej, jak i cielętom i młodemu bydłu do 9 miesiąca życia, tylko najlepszą jakościowo paszę. W przypadku młodego bydła od 10 miesiąca życia i opasów, można zastosować alternatywne rozwiązania żywieniowe, np. pasze z wysokim udziałem słomy lub siana i paszy treściwej.

 

Wykorzystanie produktów ubocznych

 

Aby stosunkowo niskim kosztem wkomponować do dawki nośniki energii i białka, zaleca się zakup produktów ubocznych, np. wysłodków prasowanych lub młóta browarnianego. Ilość produktu ubocznego musi zostać dopasowana do dawki paszy objętościowej (rys.1). Zaleca się również przeprowadzenie analizy paszy, ponieważ cechują ją silne wahania w zakresie zawartości substancji odżywczych. Szczególnie ważna jest higiena magazynowania.

 

Słoma jako nośnik włókna

 

Żywienie krów oznacza żywienie żwacza. Zasada ta zyskuje na znaczeniu, szczególnie gdy mamy do czynienia z deficytem paszy. Słoma albo siano mogą, w kombinacji z paszą treściwą i produktami ubocznymi, częściowo zastąpić w dawce kiszonkę. Możliwe jest również zastosowanie słomy rzepakowej w ograniczonej ilości (do max 0,5 kg). Jej maksymalna długość powinna mieć nie więcej niż 3 cm,  w przeciwnym razie dojdzie do redukcji poboru paszy. Wszystkie komponenty włókna surowego musi charakteryzować nienaganna pod względem higieny jakość. Poza tym należy zwrócić uwagę na zawartość suchej masy w dawce i nie dopuścić do selekcjonowania paszy przez zwierzęta.

 

Zwiększenie wartości energetycznej

 

Wartość energetyczna dawki, gdy występuje niedobór paszy, często nie pokrywa zapotrzebowania zwierząt, szczególnie krów wysokowydajnych. Uzupełnienie dawki produktami ubocznymi nie rozwiązuje tego problemu. Jedną z możliwości poprawy zaopatrzenia w energię jest dodanie tłuszczu chronionego w żwaczu. Produkty SCHAUMANN ENERGY lub SCHAUMANN ENERGY EU poprawią zaopatrzenie w energię, bez obciążania żwacza.


Poprawa strawności

 

Aby w pełni wykorzystać dostępną paszę objętościową i inne dostępne składniki (np. słomę), należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na strawność dawki. Lepsze wykorzystanie komponentów żywieniowych osiągnąć można poprzez zastosowanie MPU z dodatkiem RUMIVITAL i RUMIVITAL®i. Te innowacyjne substancje czynne poprawiają wykorzystanie włókna surowego i optymalizują przyswajalność skrobi dla lepszej efektywności paszy (rys.2).


Niezwłoczne działanie

 

Odpowiednio szybkie ustalenie strategii żywieniowej pozwoli częściowo zrekompensować negatywne skutki, związane z brakiem paszy objętościowej. Należy oszacować, jaka ilość paszy będzie potrzebna w ciągu najbliższych ośmiu- dziewięciu miesięcy, aby zapobiec jej niedoborom podczas żywienia zwierząt. Warto przyjrzeć się także kosztom dokupu paszy pod kątem możliwej korekty dawki i zmianom w pogłowiu zwierząt.

Wytyczne dotyczące stosowania produktów ubocznych w dawkach dla krów w laktacjiRUMIVITAL poprawia strawność dawki a tym samym wydajność mleczną. Poniżej wyniki doświadczenia przeprowadzonego w centrum Hülsenberg