RINDAVITAL BALANCE poprawia wydajność mleczną


RINDAVITAL BALANCE zapewnia krowom mlecznym, zgodne z zapotrzebowaniem i wydajnością, zaopatrzenie w aminokwasy oraz pozwala na optymalne wykorzystanie azotu, a zwłaszcza białka dostępnego w dawce. Produkty SCHAUMANN-a pomagają zaoszczędzić białko w dawce oraz odciążyć metabolizm krowy. Dzięki temu oddziałują one pozytywnie na mleczność i skladniki mleka.
 
Profil aminokwasów, który wynika z białka drobnoustrojów oraz białka chronionego w jelicie cienkim krowy, nie odpowiada ilości aminokwasów, potrzebnych do produkcji białka mleka. Pierwsze limitujące aminokwasy stanowią metionina i lizyna (rys.). Zważywszy na to, podaż białka w praktyce jest zbyt duża, co ma przyczynić się do uniknięcia spadków wydajności. To z kolei prowadzi do nadmiernej podaży azotu i dodatkowego obciążenia przemiany materii.
 
RINDAVITAL BALANCE optymalizuje dawkę
 
W centrum doświadczalnym Gut Hülsenberg oraz w innych gospodarstwach doświadczalnych poddano analizie liczne dawki pod kątem profilu aminokwasów oraz w celu optymalizacji dawki dodano mieszankę aminokwasów, chronionych w żwaczu. Na tej podstawie firma SCHAUMANN stworzyła nową linię produktów RINDAVITAL BALANCE. W przypadku dawek opartych na trawie oraz dawek z białkiem sojowym dochodzi często do niedoboru metioniny przyswajalnej w jelicie cienkim. Zastosowanie RINDAVITAL-u BALANCE M uzupełnia dawkę w sposób optymalny.
 
Dawki oparte na kukurydzy (duża ilość kiszonki z kukurydzy i/lub kukurydzy na ziarno, suszony wywar na bazie kukurydzy) a także młóto browarniane i wysokie udziały rzepaku, często nie pokrywają zapotrzebowania krowy na lizynę. RINDAVITAL BALANCE L pozwala uzyskać optymalną proprocję aminokwasów.
 
Zaszczędzenie kosztów paszy i nawożenia
 
Pierwsze wyniki po zastosowaniu RINDAVITAL-u BALANCE wskazują na wzrost wykorzystania azotu paszowego do 3%. Pozwala to na obniżenie ilości białka surowego w dawce z 16,5 na 15,5% i oszczędność ok. 65 gr na zwierzę dziennie. Poza tym umożliwia to zaoszczędzenie na jednym zwierzęciu w ciągu roku ok. 14,6 kg azotu. Przy 100 krowach mlecznych odpowiada to wg nowego rozporządzenia o nawozach, obszarze o wielkości ok. 11 ha.