Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bydła

RINDAVITAL VK: Odpowiednia koncepcja na fazę zasuszania dla każdego gospodarstwa

Linia produktów Rindavital VK skupia się na bezpiecznej profilaktyce porażenia poporodowego oraz na skutecznym wsparciu metabolizmu w okresie okołowycieleniowym, dzięki obecnym substancjom czynnym. 

KALBI MILCH TOP S: Więcej bezpieczeństwa bez dodatkowego nakładu pracy w chłodnych porach roku

Zapotrzebowanie energetyczne cieląt zwiększa się w niskich temperaturach (już poniżej 20°C). Należy je wyrównać poprzez odpowiednie zwiększenie ilości pójła, przy jednoczesnym zachowaniu jego koncentracji. 

SCHAUMANN ENERGY PRO: Tłuszcz paszowy dla większej wydajności i płodności

Dwa kwasy tłuszczowe mają decydujące znaczenie dla funkcji tłuszczu chronionego w żwaczu. Instytut ISF SCHAUMANN wykorzystał najnowsze dane i stworzył produkt o optymalnej proporcji obydwu kwasów tłuszczowych: SCHAUMANN ENERGY PRO.

TIRSANA: Preparat energetyczny dla stabilnej przemiany materii i wysokiego poboru paszy

Pobór paszy nie pokrywa potrzeb energetycznych krów na początku laktacji. Zwierzę masowo wykorzystuje w tym celu własne rezerwy tłuszczowe. Zjawisko to stanowi jedno z największych wyzwań dla wielu gospodarstw mlecznych. 

RINDAVITAL VARIO PROTECT wzmacnia układ immunologiczny oraz zdrowotność żwacza

RINDAVITAL VARIO PROTECT w sposób optymalny wspiera krowy wysokowydajne w sytuacjach stresowych i w niesprzyjających warunkach paszowych, zabezpieczając w ten sposób wydajność mleczną oraz wzmacniając odporność krów.

RINDAVITAL BALANCE poprawia wydajność mleczną

RINDAVITAL BALANCE pomaga zaoszczędzić białko w dawce oraz odciążyć metabolizm krowy. W ten sposób innowacyjny produkt SCHAUMANN-a oddziałuje pozytywnie na mleczność i składniki mleka.

KALBI VOLLMILCH optymalnie uzupełnia mleko pełne

Do zdrowego wzrostu cielę potrzebuje witamin, składników mineralnych i mikroelementów. Mleko pełne pokrywa zaledwie ułamek zapotrzebowania. KALBI VOLLMILCH jest innowacyjnym produktem, umożliwiającym przygotowanie pełnowartościowego pójła dla cieląt.

SCHAUMASIL: Stabilne i smaczne dawki dla wysokiego poboru paszy

Występujący, zwłaszcza na początku laktacji, niski pobór paszy skutkuje wystąpieniem u krów deficytu energetycznego, prowadzącego do zaburzeń płodności i problemów metabolicznych. Stworzony przez firmę SCHAUMANN program SCHAUMASIL pomoże temu zapobiec.

Preparat mlekozastępczy KALBI LACTAL: Nowa receptura dla najwyższych wymagań przy wczesnym odsadzaniu

Produkt KALBI LACTAL identyfikowany jest z jakością i udanym odchowem cieląt. Szczególne wymogi przy technicznie zaawansowanej procedurze wczesnego odsadzania oraz odpajanie do woli dały impuls do stworzenia przez firmę SCHAUMANN nowej receptury.

RINDASPEZIAL: Kompleks minerałów łączący w sobie pojedyncze, pożądane komponenty

Zastosowanie wielu składników w celu uzupełnienia paszy w minerały wiąże się z wieloma wyzwaniami. RINDASPEZIAL, nowy program SCHAUMANN-a, łączy w jednym pakiecie pojedyncze składniki mineralne, redukując ryzyko błędu i zmniejszając nakład pracy.

KALBI TMR ALFA PLUS: Skrócony odchów cieląt

Efektywny odchów cieląt i młodego bydła jest podstawą sukcesu w produkcji mlecznej. Wczesne rozpoczęcie pobierania dużych ilości paszy przez cielęta jest przy tym czynnikiem decydującym. Z KALBI TMR ALFA PLUS cel ten zostaje szybciej osiągnięty.

Caromag: Pięciokrotna formuła wspierająca krowy mleczne w okresie rui i szczególnego obciążenia

Skuteczność CAROMAG-u opiera się na kombinacji różnych witamin, beta-karotenu oraz AKTIMAG-u (łatwoprzyswajalnego żródła magnezu). Ta pięciokrotna formuła oddziałuje pozytywnie zarówno na krowę jak i na cielę.

RINDAMAST: Koncept żywieniowy na wszystkie fazy tuczu opasów

Nowy program dla opasów RINDAMAST składa się z sześciu produktów, które stanowią uzupełnienie paszy objętościowej we wszystkich fazach tuczu. Zaopatrzenie w podstawowe składniki mineralne, substancje czynne i mikroelementy gwarantuje najlepsze efekty.

SCHAUMANN ENERGY VITAL

Poszerzając linię produktów  o SCHAUMANN ENERGY VITAL udało się firmie SCHAUMANN stworzyć bogaty w energię produkt, poprawiający zaopatrzenie dawek opartych na bazie kukurydzy w kwasy tłuszczowe OMEGA-3, co sprzyja płodności zwierząt.