RINDAVITAL VARIO PROTECT wzmacnia układ immunologiczny oraz zdrowotność żwacza


© ahavelaar / Fotolia

Innowacyjny produkt specjalny RINDAVITAL VARIO PROTECT, zawierający naturalne przeciwutleniacze, żywe drożdże oraz środki wiążące toksyny, wspiera metabolizm żwacza oraz zmniejsza negatywne następstwa działania szkodliwych toksyn (rys.1).

 

 

 

 

Wyzwanie dla zarządzających stadem stanowić mogą różnorodne kwestie, np.:

 • Niewystarczająca jakość i niska wartość energetyczna paszy objętościowej wymagają wyższego udziału w dawce paszy treściwej, i tym samym zwiększają ryzyko wystąpienia kwasicy
 • Wysoka zawartość włókna w kiszonce albo częste stosowanie słomy powodują redukcję poboru paszy i mniejszą strawność dawki
 • Mykotoksyny, obecne w paszy, obciążają wątrobę i osłabiają odporność 

 

Zabezpieczenie wydajności i zdrowotności
 
RINDAVITAL VARIO PROTECT łączy w sobie pięć komponentów, które w sposób optymalny wspierają krowy wysokowydajne w sytuacjach stresowych i w niesprzyjających warunkach paszowych (rys.2). Przyczyniają się one do zabezpieczenia wydajności mlecznej, wzmocnienia odporności oraz przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu i aktywności toksyn.

 

Elastyczne zastosowanie
 
RINDAVITAL VARIO PROTECT podaje się jako top dressing w ilości 100 g/zwierzę i dzień, bezpośrednio do dawki. Produkt stosować można do wszystkich rodzajów dawek i systemów żywieniowych. RINDAVITAL VARIO PROTECT można podać zarówno krowom w laktacji, jak i w zasuszeniu czy w fazie przejściowej.
 
Korzyści wynikające ze stosowania RINDAVITAL-u VARIO PROTECT

 • Odciążenie wątroby
 • Wzmocnienie odporności
 • Poprawa zdrowotności wymion
 • Mniejsze ryzyko wystąpienia kwasicy
 • Wzrost poboru paszy
 • Stabilizacja wydajności mlecznej
   

Rys.1 Efekt poprawy metabolizmu krówRys.2 Elementy składowe RINDAVITAL-u VARIO PROTECT