Rentowność


Nadrzędnym celem firmy SCHAUMANN jest wzrost opłacalności produkcji klienta. Szeroka paleta produktów, jaką oferujemy, pozwala zwiększyć dochody w produkcji zwierzęcej przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości stosowanych surowców. Równocześnie dążymy, poprzez postęp techniczny i innowacje, do jeszcze wyższej efektywności naszego przedsiębiorstwa.

 

 

Zakiszacze SCHAUMANN-a poprawiają opłacalność produkcji kiszonek

 

Za przykład produktów, których stosowanie sprzyja lepszej rentowności, podać można stworzone i wyprodukowane przez firmę SCHAUMANN zakiszacze BONSILAGE. Ich działanie ogranicza straty w zakiszaniu i równocześnie wpływa na uzyskanie wyższej wartości odżywczej paszy objętościowej, przyczyniając się w ten sposób do jej optymalnego wykorzystania.

 

Wybiegające w przyszłość inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju

 

Dążenie do bezpiecznej i efektywnej produkcji przy jednoczesnej redukcji kosztów, służyć ma osiągnięciu przez koncern trwałego sukcesu. Dlatego stale inwestujemy w badania i rozwój nowych produktów.