Przełomowe wydarzenia w historii przedsiębiorstwa

Od pierwszej wizji do dnia dzisiejszego firma SCHAUMANN ulegała ciągłym przeobrażeniom. Zachęcamy do zapoznania się z przełomowymi wydarzeniami w historii SCHAUMANN-a.

 

H.Wilhelm Schaumann
W roku 1938 H.Wilhelm Schaumann odkrywa, jak uzyskiwać z tranu i oleju rybiego koncentraty witaminowe z przeznaczeniem dla gospodarstw rolnych. Rolnikom brakowało wówczas wysokowartościowej paszy dla zwierząt a produkty uboczne rybołówstwa były powszechnie dostępne. Młody przedsiębiorca odnosi sukces.

"Kolosalne działanie Phosphoral-u!"


 

 H. Wilhelm Schaumann rozwija innowacyjny koncept: Własne zboże i produkty Schaumanna podstawą sukcesu każdego hodowcy.

 

 

 

 

 

1938

 • Założenie firmy

 

1948

 • PHOSPHORAL - pierwsza pasza do odchowu prosiąt
 • Założenie DURAG-Industrieelektronik

"Nie analiza, ale zwierzę powie prawdę!"


Optymalne warunki do przeprowadzania praktycznych badań w centrum doświadczalnym Hülsenberg!

 

Zakupiona zostaje posiadłość Hülsenberg, która ulega przekształceniu w centrum naukowo-badawcze. Uniwersytety nie dysponowały wówczas zapleczem do przeprowadzania badań z odpowiednią ilością miejsc inwentarskich i zwierząt. Od tego momentu SCHAUMANN może ściśle powiązać produkcję z doświadczeniami żywieniowymi. Sukcesy przychodzą szybko.

 

 

 

1950

 • Ukazuje się pierwsze wydanie czasopisma "Żywienie zwierząt", przemianowanego poźniej na „Sukces hodowcy"

 

1953

 • Zakup posiadłości Hülsenberg. Ciągła rozbudowa skutkuje utworzeniem centrum badawczo-naukowego HÜLSENBERG

 

1959

 •  Początki doradztwa żywieniowego SCHAUMANN-a

Kroki w kierunku nowoczesnej produkcji zwierzęcej


Sprowadzone zostają zwierzęta rasy holsztyńsko-fryzyjskiej

Sprowadzone zostają zwierzęta hodowlane rasy HF. Następuje znaczny wzrost produkcji mleka: SCHAUMANN prezentuje nową oborę z boksami dla krów i krzyżuje rasę holsztyńską-fryzyjską z czarno-białą. W kolejnych latach SCHAUMANN bierze udział w projekcie utworzenia rasy świń "Hülsenberger Zuchtschweine". Polegało to na sztucznym zapłodnieniu i przeprowadzeniu cesarskich cięć celem uzyskania prosiąt wolnych od chorób patogennych.Po raz pierwszy odbywa się interdyscyplinarne forum fachowe dla rozwoju rolnictwa "Die Hülsenberger Gespräche". Założona zostaje fundacja H. Wilhelm Schaumann. Rolnicy rozpoznają teraz SCHAUMANN-a po firmowych barwach i logo. Wszelkie informacje otrzymują klienci regularnie w "Sukcesie hodowcy".

 

1961

 • Założenie firmy w Austrii

1964

 • Założenie firmy w Szwajcarii

1965

 • Pierwsze forum naukowe "Die Hülsenberger Gespräche" - od tej pory odbywa się ono co dwa lata

1966

 • Założenie UNION AGRICOLE HOLDING AG
 • Oddanie do użytku fabryki w Hamburgu
 • Stworzenie programu hodowli trzody HÜLSENBERGER ZUCHTSCHWEINE

1967

 • Założenie fundacji H. Wilhelm Schaumann, wspierającej rozwój wiedzy rolniczej

1968

 • SCHAUMANN otrzymuje firmowe barwy i logo "Schaumann to sukces hodowcy"
 • Wydanie czasopisma "Sukces hodowcy"
 • Rozwój programu higieny SCHAUMANN-a

Inwestycje i rozwój


Nowa fabryka pasz wTaufkirchen

Wydajność gospodarstw znacząco wzrasta. SCHAUMANN inwestuje mocno w nadchodzących latach: z jednej strony w produkcję w Austrii i w Niemczech, z drugiej strony w działalność badawczą.

 

 

 

 

 

 

 

1972

 • Kupno fabryki pasz w Taufkirchen w Górnej Austrii

1974

 • Powstają budynki administracyjne w Pinnebergu

1979

 • Uruchomienie fabryki SCHAUMANN-a w Feuchtwangen

Doświadczenia i technika


Doradztwo oparte na programach komputerowych

Postęp techniczny przyspiesza rozwój na wielu płaszczyznach. Ulepszone zostają struktury doradztwa i badań.

Fachowe doradztwo oparte na programach komputerowych oraz założenie własnego Instytutu Badawczego wprowadzają firmę w nowe tysiąclecie.

 

 

 

1984

 • Założenie Instytutu Badawczego ISF SCHAUMANN FORSCHUNG

 

1985

 • Nabycie wytwórni pasz HAKRA, mieszczącej się w Hamburgu

 

1986

 • Rozbudowa fachowego doradztwa SCHAUMANN-a, opartego na programach komputerowych

 

1989

 • Rozwój kompleksu substancji czynnych BOVIN-S-KOMPLEX dla bydła 

Marka SCHAUMANN staje się rozpoznawalna na całym świecie


Uruchomiona zostaje fabryka w Eilsleben

Produkty otrzymują certyfikaty wszystkich ważnych programów jakości. Probiotyk PROVITA LE i substancje czynne SCHAUMANN-a: BOVIN-S-KOMPLEX, ASS-CO-FERM to innowacje w obszarze bydła. Dzięki oddziałom firmy i jej partnerom, nasze produkty stosować mogą rolnicy na całym świecie. Trwa ekspansja firmy

 

 

 

1993

 • Uruchomienie fabryki SCHAUMANN-a w Eilsleben

1994

 • Założenie firmy w Czechach - SCHAUMANN CR s.r.o.
 • Założenie firmy na Słowacji - SCHAUMANN slovensko
 • Przejęcie Lactosan Starterkulturen GmbH w Austrii

1995

 • Certyfikacja EN ISO 9001
 • Stworzenie kompleksu substancji czynnych ASS-CO FERM dla bydła

1996

 • Prezentacja nowej linii loch matek programu Hülsenberger Zuchtschweine "EUROC"

1997

 • Stworzenie pierwszego probiotyku SCHAUMANN-a PROVITA LE

1998

 • Certyfikacja EN ISO 9001
 • Certyfikacja GMP

1999

 • Założenie firmy w Polsce - SCHAUMANN Polska Spółka z o.o
 • Stworzenie kompleksu substancji czynnych HERBAMIN dla trzody

Mikrobiologia dla zwierząt i roślin


Medal DLG za nowość i innowacyjność dla SILASIL ENERGY

Dzięki probiotykom firma SCHAUMANN zyskuje przewagę nad konkurencją i staje się partnerem w przemyśle energetycznym. Kombinacje homo- i heterofermentujących szczepów bakterii kwasu mlekowego są podstawą do stworzenia, jedynego w swoim rodzaju, programu biologicznych zakiszaczy BONSILAGE, przeznaczonego dla wszystkich pasz objętościowych. Opracowanie pierwszego zakiszacza dla roślin energetycznych SILASIL ENERGY zostaje przez DLG nagrodzone jako wybiegająca w przyszłość innowacja.

 

 

 

2000

 • Wprowadzenie na rynek produktów BONSILAGE oraz SILASIL
 • Stworzenie kompleksu substancji czynnych pochodzenia naturalnego HERBALAC dla cieląt
 • BIO- certyfikacja AliconBioCert GmbH dla żywności wyprodukowanej w sposób ekologiczny

 

2001

 • Uczestnictwo w bawarskim programie „Offene Stalltür“ wiąże się z przyznaniem specyfikacji „A-Futter“ oraz "Qualität und Sicherheit GmbH", oznaczających produkcję zgodną z wymogami jakości i bezpieczeństwa

2003

 • Wprowadzenie na rynek probiotyku BONVITAL

2004

 • Założenie Ligrana GmbH
 • Wprowadzenie na rynek SILASIL ENERGY, biologicznego zakiszacza dla roślin energetycznych, przeznaczonych do produkcji biogazu
 • Założenie firmy SCHAUMANN na Węgrzech i we Francji

2007

 • Założenie Schaumann BioEnergy GmbH w Niemczech
 • Schaumann BioEnergy GmbH & Co. KG w Austrii oraz OOO Schaumann Agri w Rosji

2008

 • Budowa biogazowni w centrum badawczym Hülsenberg

2009

 • Założenie SCHAUMANN Agri d.o.o. w Chorwacji
 • Założenie SCHAUMANN Agri UA na Ukrainie

Przyszłość SCHAUMANN-a jest zielona


AMINOTRACE- organiczne połączenia mikroelementów

 

Tematy takie jak efektywne korzystanie z zasobów oraz ekorozwój zyskują na coraz większym znaczeniu - mikroekonomicznie jak i globalnie. Założenie nowego holdingu ENBYCON i BIOTIC SCIENCE określa kierunek aktywności SCHAUMANN-a w zakresie energii odnawialnej i biotechnologii.

 

 

 

 

 

2010         

 • Nowy program RINDAMAST dla opasów
 • Wyodrębnienie w strukturach własnego holdingu ENBYCON i BIOTIC SCIENCE - obszarów dla energii odnawialnej i biotechnologii
 • Założenie firmy w Rumunii, Włoszech oraz SCHAUMANN Agri Trading w Szanghaju

2011

 • Stworzenie wysokobiałkowego komponentu paszowego CERAVITAL, optymalizującego paszę dla trzody

2012

 • Wprowadzenie na rynek, stworzonych i wyprodukowanych przez firmę SCHAUMANN, organicznych połączeń mikroelementów AMINOTRACE

2013

 • Wraz z założeniem Instytutu Badawczego ISF SCHAUMANN FORSCHUNG i obszernej restrukturyzacji, praca badawcza i rozwojowa koncentruje się jeszcze efektywniej na Hülsenbergu

2014

 • Kompleks chroniący komórki ZELLPRO jako innowacyjne substancje w programie dla bydła

2015

 • Opracowanie kompleksu substancji czynnych „SGW-Faktor”, skutecznej kombinacji dla bezpieczeństwa, zdrowotności i przyrostów w odchowie cieląt
 • Włączenie innowacyjnej substancji czynnej AKTIMAG do tuczu opasów w celu pokrycia zapotrzebowania zwierząt na magnez

2016

 • Poszerzenie programu AMINOTRACE o innowacyjne lizyniany miedzi i cynku

2017

 • Nowy program BONSILAGE: BONSILAGE BASIC dla wymiernie wyższej jakości paszy, BONSILAGE SPEED dla wymiernie szybszego zakiszania oraz BONSILAGE FIT dla wymiernie większej zdrowotności krów

2018

 • MiZi. Wprowadzenie tlenku cynku w formie zmikronizowanej. Czysto mechaniczna obróbka tlenku cynku prowadzi do powiększenia jego powierzchni i zwiększenia reaktywności cząsteczek. Tym samym właściwości MiZi jako dodatku zastosowanego w ilościach dopuszczalnych przez prawo paszowe, są porównywalne z mechanizmem działania farmakologicznej dawki cynku ZnO
 • Nowa linia produktów RINDAVITAL BALANCE z aminokwasami chronionymi w żwaczu dla krów w wysokiej laktacji. Poprawiają one wykorzystanie azotu zastosowanego w paszy, odciążają metabolizm krowy oraz poprawiają mleczność
 • Odświeżenie logotypu  firmy SCHAUMANN