SUKCES HODOWCY NEWS 2021

Sukces Hodowcy News Nr 2/2021

Porady w zakresie prawidłowego zakiszania traw
 

Wysokiej jakości pasza objętościowa jest podstawą opłacalnej produkcji mleka i wyzwaniem łańcucha produkcyjnego. Kto chciałby efektywnie żywić krowy wysokowydajne, nie powinien iść na kompromis w kwestii jakości kiszonki.


Sukces Hodowcy News Nr 1/2021

Jak zapobiec grzaniu się pryzmy?

 

Obok środków umożliwiających uzyskanie podczas zakiszania dobrej jakości paszy objętościowej, ważną kwestią dla zachowania stabilności pryzmy jest odpowiednie zarządzanie procesem wybierania kiszonki.