SUKCES HODOWCY NEWS 2019

Sukces Hodowcy News Nr 6/2019

Wymiernie szybsze zakiszanie z Bonsilage Speed M

 

Szybkie zahamowanie rozwoju pleśni i drożdży stanowi priorytet w zakiszaniu kukurydzy. Tylko szybka produkcja kwasu octowego, którą zapewnia Bonsilage Speed M, może odpowiednio wcześnie zatrzymać wzrost szkodników fermentacji. 


Sukces Hodowcy News Nr 5/2019

Wymiernie większa zdrowotność i stabilność krów

 

Zakiszacz Bonsilage Fit M zabezpiecza stabilność kiszonki z kukurydzy oraz gwarantuje dodatkową ilość glikolu propylenowego, również w trudnych warunkach. 


Sukces Hodowcy News Nr 4/2019

Stabilna wydajność, mimo rosnących temperatur latem

 

Odpowiednie żywienie i dobre zarządzanie pomagają ograniczyć spadek wydajności, towarzyszący wysokim temperaturom. Jak ograniczyć oddziaływanie stresu oksydacyjnego na stado świń? 


Sukces Hodowcy News Nr 3/2019

Program kwasów SCHAUMANN-a dla poprawy zdrowotności jelit

 

Aby osiągnąć sukces ekonomiczny w chowie świń, zwierzęta muszą zachować dobrą kondycję przez wszystkie cykle produkcyjne.


Sukces Hodowcy News Nr 2/2019

MiZi - Nasze wsparcie dla wszystkich prosiąt

 

Wysokie przyrosty w odchowie prosiąt można osiągnąć wyłącznie ze zdrowymi zwierzętami. Firma Schaumann oferuje w tym zakresie stosowne wsparcie.


Sukces Hodowcy News Nr 1/2019

Bonsilage Fit G przekształca cukier w glikol propylenowy

 

Podniesienie wartości energetycznej kiszonek z traw w 2019 r. będzie miało decydujące znaczenie dla układania dawek.