SUKCES HODOWCY NEWS 2018

Sukces Hodowcy News. Wydanie Specjalne!

Kukurydzę uszkodzoną przez suszę zakiszamy z BONSILAGE SPEED M!

 

Coraz częściej mamy do czynienia ze szkodami powstałymi w wyniku suszy. Przy zarządzaniu zbiorami kierować się należy określonymi kryteriami a zastosowanie zakiszacza stało się przy tym standardem.


Sukces Hodowcy News Nr 4/2018

Wymiernie większa zdrowotność krów

 

Zakiszacz BONSILAGE FIT M gwarantuje stabilną kiszonkę z kukurydzy i dodatkową porcję glikolu propylenowego, również w ekstremalnych warunkach.


Sukces Hodowcy News Nr 3/2018

Zarządzanie procesem zakiszania

 

Pełnowartościowa pasza objętościowa jest podstawą gospodarczego sukcesu w produkcji mlecznej. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku właściwy termin pierwszego koszenia i zastosowanie odpowiedniego zakiszacza.


Sukces Hodowcy News Nr 2/2018

Odchów cieląt bez GMO z konceptem SCHAUMANN-a

 

Wielu producentów mleka przestawiło swoją działalność wytwórczą na produkcję mleka bez GMO. SCHAUMANN oferuje jedyny w swoim rodzaju koncept do wychowu cieląt bez GMO, w którego skład wchodzą preparaty mlekozastępcze i pasze ze znakiem certyfikacji VLOG.


Sukces Hodowcy News Nr 1/2018

SCHAUMASAN FORTE CT: Skuteczna ochrona przed mykotoksynami

 

Mykotoksyny prowadzą do spadku wydajności w produkcji świń. Schaumasan Forte CT dezaktywuje toksyczne produkty przemiany materii, zabezpieczając wydajność i zdrowotność stada.