Porady dotyczące stosowania zakiszaczy i higieny paszy

Zarządzanie procesem zakiszania kukurydzy

Optymalny termin zbioru  kukurydzy przypada na zakończenie fazy magazynowania skrobi w ziarnie.Firma Schaumann przygotowała wskazówki dotyczące udanego zakiszania kukurydzy.

Zastosowanie skutecznej kombinacji kwasów dla bezpiecznej konserwacji zboża

Zboże posiada naturalne siedlisko bakterii, drożdży i pleśni, które zagrażają jego jakości. Aby ograniczyć zanieczyszczenie paszy, zaleca się zakonserwowanie zboża kwasami, zawartymi w produktach SCHAUMASIL.

Higiena paszy: Odpowiednia ochrona przed pleśnią, drożdżami i toksynami

Drożdże, pleśń i mykotoksyny zawarte w paszy, obciążają wątrobę i osłabiają system immunologiczny.
Wszystkie te niepożądane zjawiska mają swoje przyczyny. Należy więc sprawdzić, z jakiego typu zanieczyszczeniem mamy do czynienia i podjąć środki zaradcze.
 

BONSILAGE obniża straty spowodowane szkodami w roślinach kukurydzy powstałymi w okresie wegetacji

Silne ulewy, grad i nawałnice uszkadzają plantację kukurydzy w wielu miejscach. Aby zapobiec skażeniu kukurdzy pleśnią i drożdżami oraz przegrzaniu kiszonki trzeba zastosować zakiszacz. Na co zwrócić uwagę, by uzyskać optymalną kiszonkę?

Wskazówki dotyczące prawidłowego zakiszania kukurydzy

Celem dobrze prosperującego gospodarstwa jest uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej przy jak najmniejszych stratach, w drodze z pola do stołu paszowego. Wysoka jakość kiszonki jest podstawą dla uzyskania optymalnej wydajności paszy objętościowej.

Wskazówki dotyczące prawidłowego zakiszania trawy

Celem dobrze prosperującego gospodarstwa jest uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej przy jak najmniejszych stratach, w drodze z pola do stołu paszowego. Ważne jest przy tym właściwe kierowanie procesem zakiszania.

Produkty BONSILAGE dla kiszonek z kukurydzy pomagają uniknąć kosztownych strat suchej masy

Niemieckie gospodarstwa ponoszą zbyt wysokie straty podczas zakiszania. Do takiego wniosku doszedł Bawarski Landowy Urząd Rolniczy na podstawie badań w zakresie strat kiszonek. Produkty BONSILAGE pozwalają uniknąć tych strat i zaoszczędzić pieniądze.