Porady

Odchów cieląt zimą z odpowiednim zaopatrzeniem w substancje odżywcze

Dopasowane do danej pory roku zaopatrzenie w substancje odżywcze pozwala zredukować wskaźnik strat i zachorowań u cieląt. Kluczową kwestią jest zastosowanie wartościowych produktów.

BONSILAGE obniża straty spowodowane szkodami w roślinach kukurydzy powstałymi w okresie wegetacji

Silne ulewy, grad i nawałnice uszkadzają plantację kukurydzy w wielu miejscach. Aby zapobiec skażeniu kukurdzy pleśnią i drożdżami oraz przegrzaniu kiszonki trzeba zastosować zakiszacz. Na co zwrócić uwagę, by uzyskać optymalną kiszonkę?

Wskazówki dotyczące prawidłowego zakiszania kukurydzy

Celem dobrze prosperującego gospodarstwa jest uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej przy jak najmniejszych stratach, w drodze z pola do stołu paszowego. Wysoka jakość kiszonki jest podstawą dla uzyskania optymalnej wydajności paszy objętościowej.

Stabilność mleczna mimo stresu cieplnego

Wysoka temperatura otoczenia i wzrost wilgotności powietrza są wyzwaniem dla metabolizmu krów mlecznych. Obok odpowiedniej klimatyzacji budynku inwentarskiego należy zapobiegać spadkowi wydajności poprzez ukierunkowane kroki żywieniowe.

Wskazówki dotyczące prawidłowego zakiszania trawy

Celem dobrze prosperującego gospodarstwa jest uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej przy jak najmniejszych stratach, w drodze z pola do stołu paszowego. Ważne jest przy tym właściwe kierowanie procesem zakiszania.

Stres cieplny u opasów

Przy wysokich temperaturach opasy pobierają mniej paszy, ich żwacz jest słabiej wypełniony, cechuje je niepokój i podatność na stres. SCHAUMANN wskazuje, jak rozpoznać stres cieplny i mu przeciwdziałać.

Produkty BONSILAGE dla kiszonek z kukurydzy pomagają uniknąć kosztownych strat suchej masy

Niemieckie gospodarstwa ponoszą zbyt wysokie straty podczas zakiszania. Do takiego wniosku doszedł Bawarski Landowy Urząd Rolniczy na podstawie badań w zakresie strat kiszonek. Produkty BONSILAGE pozwalają uniknąć tych strat i zaoszczędzić pieniądze.

Żywienie bydła mlecznego bez paszy modyfikowanej genetycznie

Coraz więcej mleczarni przestawia się na produkcję mleka wolnego od GMO. SCHAUMANN pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi opracowania odpowiednich konceptów żywieniowych, bez genetycznie zmodyfikowanych nośników białka.

Żywienie jako kluczowe zagadnienie w zarządzaniu produktywnością świń

Aby uniknąć strat masy ciała loch w okresie ssania należy przedsięwziąć konkretne kroki a w pierwszej kolejności zdefiniować status kondycji. Często stosuje się ocenę wg punktacji BCS.

Prawidłowe żywienie cieląt: W trakcie intensywnego odpajania nie zapominajmy o żwaczu!

Potencjał produkcyjny jałówek, krów mlecznych i opasów kształtuje się już w czasie odchowu cieląt. Intensywne odpajanie mlekiem jest ważnym elementem odchowu. Przy prawidłowym odpajaniu cieląt, rozwój żwacza nie powinien zejść na drugi plan.

Redukcja zachorowań na salmonellę w chowie trzody chlewnej

Konsekwentne wprowadzanie środków higieny oraz podejmowanie kroków żywieniowych przeciwdziałających salmonelli powinno skutecznie pomóc zredukować zakres występowania choroby.

Kury nioski: Jak uniknąć stresu cieplnego latem?

Wysokie temperatury na zewnątrz i brak chłodzenia w nocy przyczyniają się do obniżenia produkcyjności kur niosek. Hodowca może skutecznie zapobiec wystąpieniu dyskomfortu cieplnego.

Optymalny podsiew zwiększa plon z użytków zielonych

Intensywne zagospodarowanie użytków zielonych pozwala na pozyskanie najtańszym kosztem materiału bogatego w białko surowe, energię i wysokiej jakości włókno strukturalne. Udany podsiew oznacza przestrzeganie kilku ważnych wskazówek. 

Zwalczanie owadów - jeden preparat to za mało

Owady są zmorą zarówno ludzi jak i zwierząt. Aby nie dopuścić do wystąpienia plagi owadów, należy odpowiednio wcześnie zastosować produkty firmy SCHAUMANN z programu do zwalczania owadów.

Drukuj Top