Wskazówki dotyczące prawidłowego zakiszania trawy


Optymalna długość sieczki 30-40 mm

Celem dobrze prosperującego gospodarstwa jest uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej przy jak najmniejszych stratach, w drodze z pola do stołu paszowego. Ważne jest przy tym właściwe kierowanie procesem zakiszania. Chodzi o zminimalizowanie strat suchej masy podczas zakiszania i wybierania. Nadmiar energii i białka surowego z każdego hektara powierzchni uprawnej prawie w całości trafia do koryta. Wydajność z paszy objętościowej wzrasta a zmniejszają się koszty wyprodukowania t paszy objętościowej oraz wyprodukowania kg mleka.
 
Najważniejsze wskazówki dla stabilnej i bogatej w energię kiszonki

  • Minimalna wysokość koszenia 7 cm (mniejszy stopień zanieczyszczenia brudem i szkodnikami, wyższa wartość energetyczna)
  • Krótki okres więdnięcia, max. jedną noc (optymalne ubicie i wysoka zawartość wartościowych substancji odżywczych jak cukier, energia, białko surowe)
  • Zastosowanie odpowiedniego dla danego materiału zakiszacza BONSILAGE (wsparcie procesu fermentacji, wyższa wartość eneretyczna kiszonki i większa wydajność z paszy objętościowej)
  • 30-40 mm długość sieczki dla traw (optymalne ubicie, wsparcie procesu fermentacji, większy pobór paszy i poprawa strawności)
  • Napełnienie silosu warstwami o grubości max. 15-20 cm (optymalne ubicie, redukcja ryzyka przegrzania)
  • Optymalne ubicie kołami o ciśnieniu min. 2 bar i z max. prędkością walcowania wynoszącą 3-4 km/h (redukcja dostępu tlenu podczas wybierania, redukcja ryzyka przegrzania)
  • Przykrycie folią spodnią i folią główną, siatką ochronną i workami do obciążania silosu natychmiast po zakończeniu walcowania (w celu szybkiego zahamowania rozwoju bakterii tlenowych)
  • Minimalna głębokość wybierania 1,5 m zimą i 2,5 m latem na tydzień oraz możliwie precyzyjne wycinanie podczas wybierania kiszonki (zapobieganie przegrzaniu)