Stres cieplny u opasów

Wraz z nastaniem miesięcy letnich pogoda ulega gwałtownej zmianie. Przy wysokich temperaturach opasy pobierają mniej paszy, ich żwacz jest słabiej wypełniony, cechuje je niepokój i podatność na stres.


Podczas gdy człowiek cieszy się na ciepłą porę roku, opasy już przy 20°C mogą odczuwać stres cieplny (rys.1). Wysoka temperatura otoczenia i wzrastająca wilgotność powietrza stanowią duże wyzwanie dla metabolizmu. Poprzez silne dyszenie i pocenie, zwierzęta próbują oddać środowisku nadmierne ciepło, uwarunkowane przemianami metabolicznymi. W konsekwencji dochodzi do strat wodorowęglanów, co odpowiednio negatywnie odbija się na żwaczu, na przyrostach i na zdrowiu ogółem.  
 

Symptomy stresu cieplnego:

  • Wzmożony oddech, dyszenie
  • Zwierzęta się pocą
  • Silny ślinotok i straty
  • Do 20% redukcji poboru paszy
  • Mniejsze wypełnienie żwacza

 

Żywieniowe środki zapobiegawcze

 

Stabilizacja wartości pH krwi i pH żwacza


Rosnąca podczas upału częstotliwość oddechu i zwiększony ślinotok powodują stratę wodorowęglanów, która oddziałuje ujemnie na wartość pH krwi i żwacza.

RINDAMIN BP (100-150 g/dzień) ze specjalną kombinacją substancji buforujących odciąża i stabilizuje przemianę materii.
 

Zabezpieczenie niedoboru magnezu


Pocenie oznacza dla opasów zwiększone wydalanie magnezu, co staje się przyczyną niepokoju zwierząt  i większej podatności na stres. Ukierunkowane zastosowanie kompleksu substancji czynnych AKTIMAG, będącego elementem składowym produktów z linii RINDAMAST, zabezpiecza zaopatrzenie w magnez i skutecznie zmniejsza nerwowość zwierząt.
 

Poprawa fermentacji żwacza


W opasie stosuje się specjalne dawki żywieniowe, bogate w energię i skrobię a ubogie we włókno. Produkty RINDAMAST zawierają kompleksy substancji czynnych RUMIVITALl®i oraz ASS-CO FERM, które wspierają fermentację żwacza, rozpad włókna oraz frakcji skrobi. Zwiększa się strawność dawki i poprawia się zaopatrzenie w substancje odżywcze.

 

Zabezpieczenie higieny paszy


Mikrobiologiczne przegrzanie dawek żywieniowych wskutek działania drożdży zmniejsza smakowitość  i powoduje pogorszenie stanu higieny paszy.  Wpływa to na redukcję poboru paszy ogółem. Dawki żywieniowe, które mają tendencję do przegrzewania, chronić należy poprzez zaprawienie  SILOSTAR-em lub SCHAUMASIL-em TMR. Produkty te skutecznie hamują namnażanie się drożdży (rys.2) i zwiększają ponadto smakowitość paszy.

Rys.1 Wpływ temperatury i wilgotności powietrza na dynamikę rozwoju stresu u opasówRys.2 Redukcja zawartości drożdży w TMR po zastosowaniu SILOSTAR TMR PROTECT


(TMR: 46% suchej masy po 6 godzinach na stole paszowym)