Ochrona danych

Ochrona sfery prywatnej podczas przetwarzania danych osobowych to ważny aspekt naszej aktywności w Internecie. Stosowana przez nas ochrona danych osobowych jest zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) jak i dalszymi przepisami regulującymi ochronę danych w Internecie.

 

W przypadku wysłania do nas zapytania drogą e-mailową zachowujemy Państwa dane w celu ich automatycznego opracowania oraz prowadzonej statystyki. Dane te chronione są przed nieuprawnionym dostępem i nie są przekazywane dalej.

 

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji na temat przechowywanych u nas Państwa danych osobowych oraz prawo do ich skorygowania, zablokowania i usunięcia.

 

 

Kontakt

Schaumann Polska Spółka z o.o.
Zapraszamy do naszej siedziby
ul. Chrobrego 14
62-200 GNIEZNO

 

tel.: +48 61 424-52-05/06
fax: +48 61 424-52-07