Porady dla bydła

Odchów cieląt zimą z odpowiednim zaopatrzeniem w substancje odżywcze

Dopasowane do danej pory roku zaopatrzenie w substancje odżywcze pozwala zredukować wskaźnik strat i zachorowań u cieląt. Kluczową kwestią jest zastosowanie wartościowych produktów.

Stabilność mleczna mimo stresu cieplnego

Wysoka temperatura otoczenia i wzrost wilgotności powietrza są wyzwaniem dla metabolizmu krów mlecznych. Obok odpowiedniej klimatyzacji budynku inwentarskiego należy zapobiegać spadkowi wydajności poprzez ukierunkowane kroki żywieniowe.

Stres cieplny u opasów

Przy wysokich temperaturach opasy pobierają mniej paszy, ich żwacz jest słabiej wypełniony, cechuje je niepokój i podatność na stres. SCHAUMANN wskazuje, jak rozpoznać stres cieplny i mu przeciwdziałać.

Żywienie bydła mlecznego bez paszy modyfikowanej genetycznie

Coraz więcej mleczarni przestawia się na produkcję mleka wolnego od GMO. SCHAUMANN pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi opracowania odpowiednich konceptów żywieniowych, bez genetycznie zmodyfikowanych nośników białka.

Prawidłowe żywienie cieląt: W trakcie intensywnego odpajania nie zapominajmy o żwaczu!

Potencjał produkcyjny jałówek, krów mlecznych i opasów kształtuje się już w czasie odchowu cieląt. Intensywne odpajanie mlekiem jest ważnym elementem odchowu. Przy prawidłowym odpajaniu cieląt, rozwój żwacza nie powinien zejść na drugi plan.
Drukuj Top